Pressmeddelanden

COREM VÄLKOMNAR K-RAUTA TILL NYTT YRKESHANDELSOMRÅDE I GÖTEBORG

Corem Property Group har tecknat ett hyresavtal med K-rauta på fastigheten Backa 96:2 på Hisingen i Göteborg, där Corem utvecklar ett handelsområde för butiker i yrkes- och detaljhandeln inom byggvarusektorn. Hyreskontraktet löper över 10 år och har ett kontraktsvärde om ca 90 mkr. Projektet påbörjas under det första kvartalet 2018. Inflyttning beräknas ske under sommaren 2019....

COREM ÖKAR ÅTER PÅ BREDDEN

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm, genom förvärv av fastigheterna Rotorn 2 och Revisorn 1 i Breddens industriområde, Sollentuna.

COREMS STAMAKTIE BYTER NAMN TILL STAMAKTIE AV SERIE A

Corems stamaktie kommer från och med måndagen 27 november 2017 att handlas under namnet stamaktie av serie A. Aktien kommer att få kortnamnet CORE A och aktiens ISIN kod ändras i och med detta och kommer från 27 november 2017 att vara SE0010494856. Namnbytet beslutades vid den extra bolagsstämman 10 november 2017 som ett led i införandet av stamaktier av serie B genom fondemission. Namnbytet medför i övrigt...

COREM HYR UT 5 300 KVM I BORÅS

Corem välkomnar en ny hyresgäst när företaget Transbaltika flyttar in i fastigheten Rotorn 1 på Industrigatan 10 i Borås. Transbaltika tillträder 5 300 kvm i början av december i år.

COREM HYR UT 16 500 KVM I VEDDESTA

Corem har tecknat ett 10-årigt grönt hyresavtal med Aritco, ett svenskt tillverkande bolag med globalt ledarskap inom hissar, gällande cirka 16 500 kvm i fastigheten Veddesta 2:79 i Järfälla. Fastigheten är i dagsläget uthyrd till Elfa Distrelec och Aritcos tillträde är planerat till sommaren 2018.

COREM FÖRVÄRVAR I JÖNKÖPING

Corem har avtalat med LC Development Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Flahult 80:9, belägen på Torsvik strax söder om Jönköping i direkt anslutning till E4. På fastigheten uppförs en logistikanläggning om cirka 12 000 kvm, med Dagab som hyresgäst. Dagab Inköp & Logistik AB ingår i Axfood-koncernen, och anläggningen kommer huvudsakligen att användas som kyllager...

COREM HYR UT I KATRINEHOLM

Corem har tecknat ett nytt 20-årigt hyresavtal med Landstinget Sörmland, gällande ca 1 700 kvm i Katrineholm. Lokalerna för Nävertorps Vårdcentral som är belägna på Västgötagatan i Katrineholm och tidigare inhyste Ericsson, anpassas för den nysatsning som Landstinget Sörmland gör. Inflyttningen är beräknad att ske under sommaren 2018. "Vi ser fram emot att vara del i...

COREM PROPERTY VÄLKOMNAR BEVEGO TILL NYA YRKESHANDELSOMRÅDET I BORÅS

Corem har tecknat ett hyresavtal med BEVEGO på fastigheten Skruven 3 i Borås, där Corem utvecklar ett nytt handelsområde för butiker inom yrkeshandeln. Hyreskontraktet löper över 10 år och har ett kontraktsvärde om ca 22 mkr. Den nya byggnaden om ca 2 550 kvm beräknas klar för inflyttning under hösten 2018. BEVEGO är ett av landets ledande grossist- och handelsföretag inom...

COREM LÄMNAR I LUND

Corem har i samarbete med JM drivit ett projekt för bostadsexploatering på del av fastigheten Vipemöllan 38 strax öster om Lunds centrum. En detaljplan som möjliggör 560 bostäder i parkmiljö har nu vunnit laga kraft och i och med detta förvärvar JM byggrätterna av Corem. Försäljningen görs som en bolagsaffär med ett underliggande fastighets-/byggrättsvärde om ca 260 mkr....

COREM PROPERTY VÄLKOMNAR HORNBACH TILL NYTT YRKESHANDELSOMRÅDE I BORÅS

Corem har tecknat ett hyresavtal med HORNBACH på fastigheten Skruven 3 i Borås, där Corem utvecklar ett nytt handelsområde för butiker inom yrkeshandeln. Hyreskontraktet är långsiktigt med en första avtalsperiod om 10 år. Den nya byggnaden, som blir 8 600 kvm stor, beräknas stå klar för inflyttning under andra halvåret 2018. Entreprenör i uppförandet av byggnaden är...

COREM FÖRVÄRVAR VOLYM I KUBIK

Corem växer vidare i Göteborg genom förvärv av fastigheten Kärra 91:1, mer känd som Orrekulla Kubiklager. Totalt omfattar fastigheten cirka 13 000 kvm, där merparten utgörs av lager. Fastigheten, som är belägen intill E6 strax söder om Angeredsbron, är idag fullt uthyrd till Tamro AB, Frode Laursen AB och OneMed Sverige AB. Totalt hyresvärde är cirka 10 mkr per år....

COREM PROPERTY UTVECKLAR I HELSINGBORG

Corem utökar fastighetsbeståndet i Helsingborg, genom förvärv av Nyhagshuset 5, belägen i direkt anslutning till E4/E6. På fastigheten uppförs en logistikanläggning om en total yta av 13 000 kvm, med Seafrigo Nordic som hyresgäst. Seafrigo Nordic är ett internationellt logistikföretag specialiserat på transport och hantering av tempererade livsmedel. Anläggningen, som ska vara klar...

COREM KÖPER OCH SÄLJER

Corem har under årets första kvartal genomfört ett antal transaktioner. I Huddinge, Lerum och Lunda har två fastigheter och en tomträtt sålts. Underliggande fastighetsvärde för Förrådet 19, Domnarvet 10 och Skallsjö 3:8 var totalt cirka 45 mkr. Under samma period har fastigheterna Flahult 21:14 i Jönköping och Stiglädret 11 i Malmö förvärvats, båda belägna...

COREM FYLLER PÅ I HALMSTAD

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd genom förvärv av fastigheten Fyllinge 20:403 i Halmstad. Den uthyrbara area är cirka 14 500 kvm, varav merparten utgörs av lager, och total markareal är drygt 35 000 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd på ett tioårigt avtal och totalt hyresvärde är ca 6,7 mkr per år. Affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande...

COREM HYR UT 16 000 KVADRATMETER I STOCKHOLM

Under de tre senaste månaderna har det skett ett antal framgångsrika uthyrningar inom Region Stockholm, med avtal om cirka 16 000 kvm tecknade.Uthyrningarna är fördelade på 6 hyresgäster i 4 fastigheter. Bland dem kan nämnas PON Equipment (Caterpillar) och Webhallen i Upplands Väsby som tillsammans utgör cirka 45 procent av de uthyrda ytorna. Hyreskontrakten löper på avtalstider om 3 till 7...

COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 500 MKR

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 500 mkr med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden. Lånet emitteras per den 24 mars 2017. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 425 räntepunkter och har slutligt förfall den 24 mars 2020. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 mkr. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet...