Pressmeddelanden

COREM GÖR FRUKTBART FÖRVÄRV I HELSINGBORG

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd, genom förvärv av fastigheterna Ackumulatorn 2 och 8 i Långeberga, Helsingborg. Fastigheterna har en uthyrbar area om cirka 20 100 kvm, där merparten utgörs av terminal och lager.Fastigheterna är fullt uthyrda till två hyresgäster verksamma inom frukt och grönt på hyresavtal med ett totalt hyresvärde om ca 23 mkr per år och...

COREM ÖKAR I STOCKHOLM OCH MALMÖ

Corem utökar fastighetsbeståndet med drygt 20 000 kvm lager och kontor. Fastigheterna är belägna i Region Stockholm respektive Region Syd, och affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 145 mkr. I Stockholm förvärvas tomträtten till fastigheten Elektra 27 i Västberga industriområde, Hägersten. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 6 000 kvm...

COREM RENODLAR FASTIGHETSBESTÅNDET

Corem renodlar beståndet och avyttrar fastigheterna Bildhuggaren 1 och Bordet 1, som båda var del i förvärvet av Estancia Logistik. Fastigheterna omfattar tillsammans cirka 20.000 kvm. Bildhuggaren 1 i Vaggeryd omfattar 14.647 kvm lager och tillträddes av köparen den 30 september. Affären görs som ett bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 80 mkr. Köpare är...

COREM PROPERTY GROUP VÄXER VIDARE I VÄST

Corem växer vidare genom förvärv av fyra fastigheter i Göteborgsregionen. Fastigheterna har en sammanlagd uthyrbar area om cirka 27 000 kvm, varav merparten lager, och utgör en naturlig förstärkning av Corems förvaltningsområde Region Väst. Affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om ca 240 mkr och tillträds 30 september. Fastigheterna är...

COREM PROPERTY HYR UT 12 000 KVM I ARLANDASTAD

Corem har tecknat ett hyresavtal med ST Aerospace om 12 000 kvm i fastigheten Märsta 15:7 i Arlandastad. Hyreskontraktet löper över 5 år och har ett kontraktsvärde om ca 63 mkr. ST Aerospace är verksamma och specialiserade inom reparationer av reservdelar till bl.a. flygplansmotorer. Hyresavtalet, som omfattar hela byggnaden, innefattar en investering om cirka 18 mkr. Planerad inflytt är under det fjärde kvartalet...

COREM PROPERTY GROUP BREDDAR I STOCKHOLM

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm genom förvärv av fastigheten Ringpärmen 2 och tomträtten till Revisorn 2 belägna i Breddens Industriområde, Sollentuna. Fastigheterna har en total uthyrbar area om cirka 11 600 kvm varav merparten utgörs av lager och den totala markarealen är drygt 30 000 kvm. Fastigheterna har ett flertal hyresgäster och en uthyrningsgrad om cirka 97 procent....

COREM PROPERTY GROUP KOMPLETTERAR I ARLANDASTAD OCH JÖNKÖPING

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm genom förvärv av tomträtten till fastigheten Märsta 24:11, Arlandastad. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 2 000 kvm, varav merparten utgörs av lager- och butiksytor. Fastigheten förvärvades i bolagsform och är fullt uthyrd till bland annat Elektroskandia AB och Rikshem AB. Förvärvet ligger i direkt anslutning till Corems...

COREM PROPERTY GROUP UTÖKAR OCH FÖRLÄNGER HYRESAVTAL I MÖLNLYCKE

Corem och Svenska Retursystem AB har förlängt och utökat ett avtal avseende förhyrning om cirka 7 100 kvm i fastigheten Bråta 2:136 i Mölnlycke Logistikpark, Härryda kommun. Hyresavtalet löper på 9 år med ett årligt hyresvärde om cirka 5,3 mkr. Svenska Retursystem hyr sedan tidigare lager- och kontorslokaler om drygt 5 500 kvm i fastigheten. I samband med...