Pressmeddelanden

COREM PROPERTY GROUP VÄXER MED 16 000 KVM I VÄXJÖ

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Småland genom förvärv av fastigheten Krysspricken 2 i Sjöuddens Industriområde i Växjö. Fastigheten har ett totalt hyresvärde om cirka 7,2 mkr och en uthyrbar area om cirka 16 000 kvm, varav merparten utgörs av lager- och produktionsytor. Hyresgäst är Gunnebo Industrier med en återstående avtalslängd om cirka 7,5 år....

COREM PROPERTY GROUP NYPRODUCERAR OCH HYR UT 30 000 KVM I VÄSTERÅS

Corem och Svenska Retursystem AB har tecknat ett avtal avseende förhyrning av cirka 30 000 kvm i Hacksta verksamhetsområde i Västerås. Hyresavtalet löper på 15 år med ett årligt hyresvärde om cirka 16,2 mkr. I byggnaden ska Svenska Retursystem tvätta och distribuera returlådor och returpallar till dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin. Corem kommer att förvärva cirka 66 000...

COREM PROPERTY GROUP HYR UT 5 000 KVM I KUMLA

Corem har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med det norska tillverkningsföretaget Loxy Sweden AB i fastigheten Transistorn 2 i Kumla, Region Mälardalen/Norr. Loxy Sweden AB är en underleverantör till textil- och konfektionsindustrin. Avtalet omfattar cirka 5 000 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 2,3 mkr. Inflyttning beräknas till 1 juli 2016. Den tillträdda lokalen utgör en del av de ytor...