Fastighetsbolaget som skapar utrymme
för att utveckla din affär.

Corem Property Group är börsnoterat på Stockholm Nasdaq Mid Cap, vilket ställer höga krav på en informationsgivning som är öppen, tillförlitlig och snabb. I denna sektion finns information till dig som är intresserad av vår aktie, våra ägare och Corem som investering.

BUDPLIKTSBUD PÅ COREM PROPERTY GROUP AB

Den 15 december 2020 offentliggjorde M2 Asset Management AB (publ) ett kontant budpliktsbud avseende samtliga aktier i Corem Property Group AB (publ).

Läs mer på M2 Asset Managements webbplats

God styrning och strukturerade processer är grundläggande inom Corem och naturligtvis följder vi Svensk kod för bolagsstyrning. I avsnittet om bolagsstyrning beskriver kan du läsa hur Corems ägare direkt och indirekt styr bolaget.

Ett urval av lediga lokaler

Se alla lediga lokaler