Fastighetsbolaget som skapar utrymme
för att utveckla din affär.

Corem Property Group är börsnoterat på Stockholm Nasdaq Mid Cap, vilket ställer höga krav på en informationsgivning som är öppen, tillförlitlig och snabb. I denna sektion finns information till dig som är intresserad av vår aktie, våra ägare och Corem som investering.

God styrning och strukturerade processer är grundläggande inom Corem och naturligtvis följder vi Svensk kod för bolagsstyrning. I avsnittet om bolagsstyrning beskriver kan du läsa hur Corems ägare direkt och indirekt styr bolaget.

Corem lämnade den 30 mars 2021 ett erbjudande till preferensaktieägare i bolaget om att byta preferensaktier mot 1,12 nyemitterade stamaktier av serie D för varje preferensaktie.

Acceptperioden löper mellan 28 maj och 11 juni.

Ett urval av lediga lokaler

Se alla lediga lokaler