Fastighetsbolaget som skapar utrymme
för att utveckla din affär.

Corem Property Group är börsnoterat på Stockholm Nasdaq Mid Cap, vilket ställer höga krav på en informationsgivning som är öppen, tillförlitlig och snabb. I denna sektion finns information till dig som är intresserad av vår aktie, våra ägare och Corem som investering.

Corem utvecklades starkt under 2020. Fastighetsvärdet ökade med 16 procent och lönsamheten stärktes. Förvaltningsresultatet ökade med 5 procent, trots att fastigheter motsvarande 25 procent av driftnettot såldes 2019. Uthyrningsgraden vid slutet av året uppgick till 93 procent – den högsta på elva år.

Corem lämnade den 30 mars 2021 ett erbjudande till preferensaktieägare i bolaget om att byta preferensaktier mot 1,12 nyemitterade stamaktier av serie D för varje preferensaktie.

Ett urval av lediga lokaler

Se alla lediga lokaler