Styrelse

Patrik Essehorn
Patrik Essehorn
Styrelseordförande (sedan 21 april 2010), invald 16 december 2008
Patrik Essehorn
Patrik Essehorn
Styrelseordförande (sedan 21 april 2010), invald 16 december 2008

Född: 1967
Utbildning: Jur kand
Andra uppdrag: Delägare och styrelseordförande i Walthon Advokatbyrå AB, styrelseordförande i Tobin Properties AB samt ledamot i Patrik Essehorn Advokat AB. Ledamot och VD i EssehornNorrman Advokat AB
Beroende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare
Innehav per 31 mars 2021: Stamaktie A: 10 000, stamaktie B: 100 000

Katarina Klingspor
Katarina Klingspor
Styrelseledamot sedan 28 april 2020
Katarina Klingspor
Katarina Klingspor
Styrelseledamot sedan 28 april 2020

Född: 1963
Utbildning: MBA samt ekonomi- och juridikstudier
Andra uppdrag: Styrelseordförande för Srf Konsulterna AB och Svenska Viltmatakademin samt styrelseledamot i Ludvig Holding AB, Ludvig Group AB och Biby Förvaltnings AB
Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare
Innehav per 31 mars 2021: Stamaktie B: 3 000, preferensaktie: 150

Fredrik Rapp
Fredrik Rapp
Styrelseledamot sedan 27 april 2018
Fredrik Rapp
Fredrik Rapp
Styrelseledamot sedan 27 april 2018

Född: 1972
Utbildning: Civilekonom
Andra uppdrag: VD för Pomona-gruppen AB. Styrelseordförande i Xano Industri AB, Argynnis industrier AB samt Svenska Handbollförbundet. Styrelseledamot i Itab Shop Concept AB, Ages Industri AB, Pomona-gruppen AB inklusive dotter/intressebolag, PrimeKey Solutions AB och Segulah AB
Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare
Innehav per 31 mars 2021: Stamaktie A: 749 999, stamaktie B: 7 499 990

Christina Tillman
Christina Tillman
Styrelseledamot sedan 21 april 2010
Christina Tillman
Christina Tillman
Styrelseledamot sedan 21 april 2010

Född: 1968
Utbildning: Civilekonom
Andra uppdrag: Styrelseordförande för NF11 Holding AB. Styrelseledamot i Volati AB (publ), Grimaldi Industri AB, Cycleurope AB och Clean6 holding AB. Suppleant i styrelsen för Stocksund Financial Management AB, Stocksund Financial Services AB. Tf VD för Hunter Sales I Stockholm AB
Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare
Innehav per 31 nars 2021: Stamaktie A: 571 441, stamaktie B: 5 714 410, preferensaktie: 40 150

Magnus Uggla
Magnus Uggla
Styrelseledamot sedan 28 april 2020
Magnus Uggla
Magnus Uggla
Styrelseledamot sedan 28 april 2020

Född: 1952
Utbildning: Civilingenjör, civilekonom
Andra uppdrag: Magnus är ordförande i styrelsen för Junibacken och ledamot i Advisory Board för Ashoka Sverige
Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare
Innehav per 31 mars 2021: Stamaktie B: 80 000