Styrelse

Patrik Essehorn
Patrik Essehorn
Styrelseordförande (sedan 21 april 2010), invald 16 december 2008
Patrik Essehorn
Patrik Essehorn
Styrelseordförande (sedan 21 april 2010), invald 16 december 2008

Född: 1967
Utbildning: Jur kand
Delägare och styrelseordförande i Walthon Advokatbyrå AB. Styrelseordförande i Tobin Properties AB samt ledamot i Patrik Essehorn Advokat AB. Ledamot och vd i EssehornNorrman Advokat AB.
Beroende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Innehav: Stamaktie A: 10 000, stamaktie B:
100 000, preferensaktier 0.

Katarina Klingspor
Katarina Klingspor
Styrelseledamot sedan 28 april 2020
Katarina Klingspor
Katarina Klingspor
Styrelseledamot sedan 28 april 2020

Född: 1963
Utbildning: MBA samt ekonomi- och juridikstudier
Andra uppdrag: Katarina har omfattande erfarenhet från ledande befattningar, bland annat som VD för LRF Konsult. Styrelseordförande Srf Konsulterna AB och styrelseledamot i AFLK Holding AB och AFLK Group AB, Svenska Viltmatakademin samt Biby Förvaltnings AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen.
Oberoende i förhåll ande till Bolagets större aktieägare.
Innehav per den 31 mars 2020: stamaktie B: 13 000, preferensaktie 150.

Fredrik Rapp
Fredrik Rapp
Styrelseledamot sedan 27 april 2018
Fredrik Rapp
Fredrik Rapp
Styrelseledamot sedan 27 april 2018

Född: 1972
Utbildning: Civilekonom
Andra uppdrag: vd Pomona-gruppen AB, Styrelseordförande i Xano Industri AB, Argynnis industrier AB samt Svenska Handbollförbundet. Styrelseledamot i Itab Shop Concept AB, Ages Industri AB, Pomona-gruppen AB inkl. dotter/intressebolag, PrimeKey Solutions AB, Segulah AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Innehav: Stamaktie A: 749 999, stamaktie B: 7 499 990, preferensaktie: 0.

Christina Tillman
Christina Tillman
Styrelseledamot sedan 21 april 2010
Christina Tillman
Christina Tillman
Styrelseledamot sedan 21 april 2010

Född: 1968
Utbildning: Civilekonom
Styrelseordförande i NF11 Holding AB, styreseledamot i YPO Guld Service AB samt Volati AB ochSkofabriken Kavat AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare
Innehav: Stamaktie A: 571 441, stamaktie B: 5 714 410, preferensaktier 40 150.

Magnus Uggla
Magnus Uggla
Styrelseledamot sedan 28 april 2020
Magnus Uggla
Magnus Uggla
Styrelseledamot sedan 28 april 2020

Född: 1952
Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom
Andra uppdrag: Magnus arbetade på Handelsbanken i över 30 år, varav 25 år som vice VD och medlem av koncernledningen, och har tidigare erfarenhet från Riksbanken, Industridepartementet och Axel Johnsongruppen. Sedan 2015 har Magnus arbetat med olika styrelseuppdrag, bland annat Svensk Exportkredit, Hoist Finance, Swedbank och Fotografiska muséet. Magnus är styrelseordförande för Junibacken.
Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Innehav per 31 mars 2020: Stamaktie B: 80 000.