EXTRA BOLAGSSTÄMMA OKTOBER 2015

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller extra bolagsstämma den 16 oktober 2015, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00.

ANMÄLAN

Anmälan ska ske senast den 9 oktober 2015.

Swedbank agerar finansiell rådgivare till Corem i samband med det publika bud på aktierna i Tribona AB som offentliggjorts genom pressmeddelande den 18 september 2015. Swedbank erhåller inget ytterligare arvode baserat budets framgång eller vederlagets form eller storlek