EXTRA BOLAGSSTÄMMA NOVEMBER 2017

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller extra bolagsstämma den 10 november 2017, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00.

Se material till respektive punkt på stämman nedan. Material till samtliga punkter finns även samlade i dokumentet Samlat Material till Extra Bolagsstämma.