Årsstämma 2021

Årsstämma i Corem Property Group AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 29 april 2021.

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning, planerar styrelsen för närvarande att årsstämman hålls genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler, utan någon fysisk närvaro.

Kallelse

Kallelse till årsstämman görs senast fyra veckor före stämman. Kallelsen till Årsstämma 2021 finns tillgänglig bland annat på denna sida (se nedan). Av kallelsen framgår vilka ärenden som ska hanteras vid stämman samt information om deltagande.

Handlingar

De handlingar som ska läggas fram på stämman finns nedan under rubriken Dokument på denna sida.

Frågor rörande årsstämman

Om du som aktieägare har frågor rörande årsstämman, deltagande eller relaterade handlingar är du välkommen att kontakta bolaget på info@corem.se.