Årsstämma 2021

Årsstämma i Corem Property Group AB (publ) hölls torsdagen den 29 april 2021.

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning, genomfördes årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler, utan någon fysisk närvaro.

Kallelse

Kallelse till årsstämman görs senast fyra veckor före stämman. Kallelsen till Årsstämma 2021 finns tillgänglig bland annat på denna sida (se nedan). Av kallelsen framgår vilka ärenden som hanterades vid stämman samt information om deltagande.

Handlingar

De handlingar som lades fram på stämman finns nedan under rubriken Dokument på denna sida.

Frågor rörande årsstämman

Om du som aktieägare har frågor rörande årsstämman, deltagande eller relaterade handlingar är du välkommen att kontakta bolaget på info@corem.se.