ÅRSSTÄMMA 2019

Corem Property Group AB:s bjuder in till årsstämma, som äger rum den 3 maj 2019, kl 10:00 hos Walthon Advokater AB, Stureplan 4A, Stockholm. Entré och registrering öppnar från kl 09:00.

Kallelse till årsstämman kommer att ske senast den 28 mars 2019. Kallelsen, liksom förutsättningarna för anmälan och handlingar som ska läggas fram på stämman finns tillgänglig nedan. Kallelse och stämmohandlingar kan även skickas per e-post eller post till de aktieägare som begär det. Sådan begäran kan framställas till info@corem.se.