ÅRSSTÄMMA 2018

Corem Property Group AB (publ) håller Årsstämma den 27 april 2018, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.