ÅRSSTÄMMA 2014

Årsstämma hölls den 29 april 2014 i Stockholm.