Växjö

Vid fel, vardagar kl 07:00 – 16:00 vänligen kontakta Corem på telefon 08-503 853 35

Vid akuta* fel jour övrig tid vänligen ring tfnnr 010-470 51 84.

* Med akuta fel avses: Fel som kan orsaka skador på person eller fastighet/egendom