Jönköping, Huskvarna och Lammhult

Vid akuta fel

Vid akuta* fel, vardagar kl 07:00 – 16:00 vänligen kontakta Corem på telefon 08-503 853 35

Vid akuta* fel jour övrig tid vänligen ring tfnnr 010-447 42 15.

* Med akuta fel avses: Fel som kan orsaka skador på person eller fastighet/egendom.

Serviceanmälan

För ej akuta fel, vänligen gör din serviceanmälan nedan: