Aktiekapitalets utveckling

Till och med 31 december 2020.