Ramverk för grön finansiering

Corems ramverk för grön finansiering ligger till grund när Corem emitterar gröna obligationer, där emissionslikviden används till att finansiera investeringar som bidrar till minskad miljöpåverkan.

Ramverket har sin tyngdpunkt i gröna och energieffektiva byggnader, men innefattar även investeringar i energieffektiviseringsåtgärder och förnybar energi.

Corems gröna ramverk har utvärderats av den oberoende aktören Cicero Shades of Green och fått omdömet Medium Green.

Att ge ut gröna obligationer är ett sätt för Corem att främja hållbar utveckling samtidigt som det ger ökade möjligheter att finansiera lönsamma projekt och tillgångar. Ramverket gör att investerare på ett transparent sätt kan säkerställa att obligationerna är gröna och beskriver hur de gröna projekten väljs ut, redovisas, rapporteras och granskas.