Corem säljer 19 fastigheter i Jönköping, Huddinge och Linköping för 768 mkr

2024-03-27

Corem har i två separata affärer tecknat avtal om försäljning av 19 fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 768 mkr, vilket är i linje med bokfört värde.

I Huddinge säljs fastigheten Ellipsen 5 och i Linköping säljs tomträtterna till fastigheterna Magneten 2 och Megafonen 4. Fastigheterna har huvudsakligen ytor för lätt industri och lager, med en total uthyrningsbar area om cirka 9 050 kvm.

I Jönköping och Huskvarna säljs 16 fastigheter med en total uthyrningsbar area om cirka 60 000 kvm som huvudsakligen utgörs av lokaler för lager med inslag av kontor. I och med denna försäljning lämnar Corem Jönköping.

”Försäljningarna frigör kapital för nya affärsmöjligheter och fortsatt minskad skuldsättning. Corem gör en geografisk renodling och samtidigt får köparen i Jönköping en väldigt fin och samlad portfölj för vidare utveckling”, säger Peeter Kinnunen, transaktionschef på Corem.

Planerat frånträde för Ellipsen 5 är den 29 april, övriga fastigheter har planerat frånträde den 15 maj 2024.

Walthon Advokater har varit Corems legala rådgivare i båda affärerna.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70 , rutger.arnhult@corem.se

Peeter Kinnunen, transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.