COREM PROPERTY GROUP GÖR YTTERLIGARE FÖRVÄRV I DANMARK

2014-12-18

Corem förvärvar en fastighet i Greve kommun strax utanför Köpenhamn omfattande drygt 90 000 kvm mark, varav 12 500 kvm byggnader, till ett värde om 52 miljoner DKK. Fastigheten är fullt uthyrd och i samband med tillträdet tecknas ett nytt triple-net avtal, vilket omfattar hela fastigheten.

Planerat tillträde är 1 april 2015.

Enligt pressrelease i juli 2014 tillträder Corem i december en nyuppförd logistikanläggning i Roskilde strax utanför Köpenhamn om 23 500 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till DSV som i och med tillträdet tecknat ett nytt 10-årigt hyresavtal.

”Fastigheten i Greve kommun har ett utmärkt geografiskt läge precis intill motorvägen, med cirka 25 km till Köpenhamns centrum och Öresundsbron. Transaktionen innefattar ett stort markområde och vi välkomnar ett av Europas ledande företag inom maskinuthyrningsbranschen som hyresgäst” säger Eva Landén, VD på Corem.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2014 kl. 16.00.