Corem hyr ut 1 200 kvm till Tietoevry i Örebro Entré

2023-11-17

Corem har tecknat ett 5-årigt hyresavtal avseende cirka 1 200 kvm kontor med Tietoevry i nyuppförda Örebro Entré, fastigheten Olaus Petri 3:234, i centrala Örebro. Inflyttning planeras till början av maj 2024.

Kontoret har utformats för att på bästa sätt svara mot Tietoevrys behov och önskemål, med detaljutformning tillsammans med hyresgästen. Byggnaden planeras att certifieras enligt Miljöbyggnad silver.

”Vi ser fram emot att flytta in i dessa funktionella lokaler som är väl anpassade efter våra behov. Läget är också väldigt bra med direkt närhet till resecentrum. Det ger smidig pendling för medarbetare och gör resor till kund enkelt”, säger Jesper Ekroth, site manager Örebro på Tietoevry.

”Med Tietoevry kan vi hälsa ännu en stabil långsiktig hyresgäst välkommen till Corem. Det är glädjande att vårt nyskapade Örebro Entré nu fylls med verksamheter och vi ser fram emot ett långt och gott samarbete med Tietoevry”, säger Rutger Arnhult, VD på Corem.

Örebro Entré erbjuder moderna kontorsytor med utsikt över staden, ett bra pendlingsläge mitt emot Örebros resecentrum och ett attraktivt skyltläge mot Örebros norra infart.

Denna uthyrning avser etapp 1 av Örebro Entré, där Scandic Hotels är inflyttade, och hyresavtal även tecknats med WSP. Med uthyrningen till Tietoevry är etapp 1 uthyrd till 96 procent. Projektets andra etapp avser om- och påbyggnad om totalt cirka 10 200 kvm av en före detta postterminal, främst till kontorsytor. Här är hyresavtal tecknade med Trafikverket och Länsstyrelsen Örebro.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Anna Lidhagen Ohlsén, Fastighetschef, 010-482 76 53, anna.lidhagen-ohlsen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463–9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.