COREM FÖRVÄRVAR I MALMÖ

2018-04-13

Corem Property Group fortsätter expandera i Malmöregionen genom förvärv av fastigheten Måseskär 5, belägen i Östra Hamnen i Malmö. Fastigheten omfattar drygt 19 000 kvm uthyrbar area, där merparten utgörs av lager och kyllager för närdistribution.

Fastigheten har ett flertal hyresgäster och ett totalt hyresvärde om drygt 14 mkr. Aktuell uthyrningsgrad är cirka 70 procent. Förvärvet sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 80 mkr, med tillträde den 13 april 2018. Säljare är CBRE Global Investors.

”Malmö och Öresundsregionen är expansiv och en för oss prioriterad marknad. Utbudet av intressanta objekt är begränsat, men i Måseskär 5 ser vi en rejäl terminalbyggnad med utvecklingsmöjligheter i en delmarknad vi verkat i en längre tid. Genom förvärvet skapar vi möjligheter att ytterligare utveckla vårt erbjudande av smart citylogistik i Öresundsregionen, som har en enorm potential.”, säger Eva Landén, VD på Corem.