Fakturering till moderbolaget Corem Property Group

Vårt mål är att samtliga fakturor till och från Corem ska vara elektroniska. I första hand önskar vi att fakturor skickas som EDI-fakturor. Förutom att vara snällt mot miljön ger det också en snabbare och säkrare process både för dig som leverantör och för oss. Vi tar även emot pdf-fakturor, i det fall ni inte har möjlighet att skicka e-faktura.

 

1. EDI-faktura

GLN: 7365564639442
Corem Property Group AB
Box 56085
102 17 Stockholm

Er referens: Ange referensnummer enligt gjord beställning.

 

2. PDF-faktura

Skickas till e-post: levfaktura@corem.se
OBS – endast en faktura per mail, filen ska inkludera ev. bilagor

Corem Property Group AB
Kund-ID COR150
831 90 Östersund

Er referens: Ange referensnummer enligt gjord beställning.

Notera att ovanstående faktureringsuppgifter endast gäller för fakturor till moderbolaget (orgnr 556463-9440).

För fastighetsspecifika kostnader, se faktureringsinformation till de fastighetsägande bolagen här.

 

Vårt mål är att samtliga fakturor till och från Corem ska vara elektroniska

För våra leverantörer finns ett flertal olika sätt att skicka e-fakturor så att ni kan hitta ett som passar beroende på omfattning och system. För information om hur ni som leverantör kan skicka e-fakturor till oss, kontakta oss eller vår leverantör InExchange.

I det fall ni redan har en lösning för e-faktura kontakta er operatör för att börja skicka e-faktura.

Har ni ingen lösning för e-faktura kan vår samarbetspartner InExchange hjälpa er att komma igång: www.inexchange.se/skicka-faktura

Vi erbjuder också möjlighet att registrera era fakturor som e-fakturor till oss manuellt, via InExchange Web. Att använda InExchange Web har en kostnad som beror på fakturavolym. För att stödja de leverantörer som inte har möjlighet att skicka efakturor erbjuder vi att registrera 100 fakturor per år helt kostnadsfritt.

För mer information gällande e-fakturor eller andra fakturafrågor, vänligen kontakta oss på 08-503 853 33 eller skicka email till leverantorsreskontra@corem.se