För dig som är leverantör

Som leverantör är du en viktig del av Corems verksamhet. Tillsammans gör vi det möjligt att leverera värdeskapande lokaler och tjänster till våra kunder.

Alla inköp inom Corem ska kännetecknas av affärsmässighet, transparens och ansvarsfullhet. Som del i vårt erbjudande till kund är det viktigt att leverantörer av varor och tjänster följer samma krav på miljöhänsyn, socialt ansvar och affärsetik som Corem ställer på sin egen verksamhet.

Faktureringsuppgifter

För att vi ska kunna ta emot och hantera fakturor ska de vara ställda till rätt bolag samt vara märkta med ett korrekt referensnummer.
Beställaren ska upplysa er om bolagsnamn samt referensnummer vid beställning.

Fakturering till våra fastighetsägande bolag

Fastighetsrelaterade kostnader ska faktureras direkt till korrekt fastighetsägande bolag. Notera att vi sedan förvärvet av Klövern har två olika fakturaadresser avseende de fastighetsägande bolagen. Vid frågor avseende adressering, kontakta oss på faktura@corem.se.

Fakturering till moderbolaget Corem Property Group AB

Moderbolaget tar endast emot fakturor avseende centrala kostnader.

 

Information för fakturering till övriga bolag inom koncernen:

 

Till dig som vill bli leverantör till Corem

Vi arbetar dagligen med många olika samarbetspartners.

Är du intresserad av att arbeta med oss, kontakta info@corem.se med en intresseanmälan.

Skicka email till oss

FN:s Global Compact

Corem stödjer FN:s Global Compacts principer. Förutom att följa lagstiftningen har vi därmed åtagit oss att efterleva och främja internationella konventioner och normer om skydd av mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och arbetssätt, miljöhänsyn och antikorruption. Med anledning av detta åtagande förväntar vi oss att våra leverantörer, precis som vi, följer nationell lagstiftning och respekterar de internationella konventioner och riktlinjer som är grunden för FN:s Global Compact.