Disclaimer

2022-03-28 — Corem Property Group AB (publ) lämnar ett utbyteserbjudande till sina preferensaktieägare