Disclaimer

2021-03-30 — Utbyteserbjudande till preferensaktieägare 2021