Borås

Vid akuta fel

Med akuta fel avses fel som kan orsaka skador på person eller fastighet/egendom.

Vid akuta fel, vänligen ring: 010-447 42 15.

Serviceanmälan

För ej akuta fel, vänligen gör din serviceanmälan nedan: