Prospekt och villkor

Välkommen att ta del av prospekt och övrig information avseende obligationslån, aktier och notering.

ISIN Löptid Rambelopp Ränta Typ
2021-06-18 Prospekt grön obligation-Prospectus Green Bond SE0015962154 maj 2021/nov 2023 2 000 mkr Rörlig Icke säkerställt
2021-05-19 Terms and Conditions SE0015962154
2021-05-19 Agency Agreement SE0015962154
maj 2021/nov 2023 2 000 mkr Rörlig Icke säkerställt
2021-02-19 Prospekt grön obligation/Prospectus Green Bond SE0015192521
2020-11-20 Prospekt grön obligation/Prospectus Green Bond SE0015192521
– Agency agreement
– Notice of Change of Control 2021-03-03
okt 2020/april 2024 2 000 mkr Rörlig Icke säkerställt
Obligationsprospekt, SE0013877008
– Notice of Change of Control 2021-03-03
feb 2020 / feb 2023 2 000 mkr Rörlig Icke säkerställt
Obligationsprospekt SE0010894931
* Återköpsdokument – Tender Information document
* Notice of call for Voluntary total redemption (call option)
feb 2018 / feb 2021 (avslutad) 1 000 mkr Rörlig Icke säkerställt
Obligationsprospekt SE0009606601 mar 2017 / mar 2020 (avslutad) 1 000 mkr Rörlig Icke säkerställt
Obligationsprospekt SE0008294250
* Notice of call for Voluntary total redemption (call option)
maj 2016 / nov 2019 (avslutad) 750 mkr Rörlig Icke säkerställt
Obligationsprospekt SE0006593992 dec 2014 / maj 2019 (avslutad) 750 mkr Rörlig Icke säkerställt
Obligationsprospekt SE0006887923
* Tilläggsprospekt SE0006887923
* Notice of call for Voluntary total redemption (call option)
apr 2015 / apr 2018 (avslutad) 750 mkr Rörlig Icke säkerställt
Obligationsprospekt SE0005878352 apr 2014 / apr 2017 (avslutad) 500 mkr Rörlig Icke säkerställt
Obligationsprospekt SE0005162856 maj 2013 / maj 2015 (avslutad) 300 mkr Rörlig Icke säkerställt
Obligationsprospekt SE0003963586 maj 2011 / maj 2016 (avslutad) 300 mkr Rörlig Icke säkerställt
Obligationsprospekt SE0003395656 jul 2010 / jul 2015 (avslutad) 500 mkr Fast Icke säkerställt

Aktier

Prospekt Datum Diarienr
Fondemission av Stamaktie av serie B 2017-12-01 17-18216
Nyemission stamaktier 2010-11-03 10-9964-413
Preferensaktie 2010-02-26 10-1318-413
Nyemission samt notering på Small Cap 2009-06-03 09-5041-413
Riktad nyemission 2008-08-04 08-7182-413
Bildande av Corem från Biolight International 2007-11-26 07-11165-413

Corem har ett ramverk för gröna obligationer som syftar till att finansiera investeringar som bidrar till minskad miljöpåverkan. Läs mer här.