Corem säljer en fastighet i Malmö för 135 mkr

2022-11-17

Corem har tecknat avtal om att sälja fastigheten Malmö Kajan 37 till ett underliggande fastighetsvärde om 135 mkr.  

Fastigheten, som är belägen i Limhamn, har en uthyrningsbar area om 14 476 kvm och utgörs huvudsakligen av lokaler för industri/lager och kontor. Hyresvärdet uppgår till 13 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 86 procent.

Frånträde är planerat till den 1 december 2022.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.