COREM PROPERTY GROUP TILLTRÄDER FASTIGHET I DANMARK

2015-03-31

Corem tillträder idag den 31 mars 2015, enligt tidigare kommunicerat förvärv, en fastighet i Greve kommun strax utanför Köpenhamn omfattande drygt 90 000 kvm mark, varav 12 500 kvm byggnader. Fastigheten tillträds tidigare än vad som innan kommunicerats.

Fastigheten är fullt uthyrd till Ramirent, och i samband med tillträdet tecknas ett nytt triple-net avtal, vilket omfattar hela fastigheten. Ramirent är ett av Europas ledande företag inom maskinuthyrningsbranschen.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2015 kl. 17.00.