COREM PROPERTY GROUP KOMPLETTERAR I STOCKHOLM

2015-09-07

Corem utökar fastighetsbeståndet i Stockholm genom förvärv av två fastigheter i Rosersberg respektive Arninge. Fastigheterna har en uthyrbar area om totalt cirka 3 500 kvm, varav merparten utgörs av lager och kontorsytor.

Båda fastigheterna är fullt uthyrda.

Fastigheterna förvärvas i bolagsform till ett underliggande värde om 35 mkr och tillträds den
30 september 2015.

”Med dessa förvärv kompletterar vi befintligt bestånd, med fullt uthyrda fastigheter som genererar bra flöden, på delområden där vi redan finns idag”, säger Eva Landén, VD på Corem.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 september 2015 kl. 08.00