COREM PROPERTY GROUP HYR UT 6 500 KVM I STOCKHOLM

2014-08-27

Corem har tecknat ett nytt hyresavtal med Webhallen i fastigheten Ringpärmen 1 i Sollentuna. Avtalet löper om totalt 5 år och omfattar cirka 6 500 kvm, varav 6 000 kvm avser lager och 500 kvm avser butik. Fastigheten är nu fullt uthyrd.

Förhyrningen i Sollentuna innebär att Webhallen fördubblar sin lagerkapacitet.

”Webhallens fortsatta expansion kräver större lokaler och det är väldigt positivt att vi kan tillmötesgå deras förändrade behov och därmed fortsätta det goda samarbetet.” säger Eva Landén, VD på Corem

Attachments