COREM PROPERTY GROUP HYR UT 10 500 KVM I VÄXJÖ

2015-11-20

Corem har tecknat två nya hyresavtal i fastigheten Lådan 1, Växjö kommun. 8 000 kvm avser lager för e-handelsföretaget Furniturebox och 2 500 kvm avser fryslager för Alwex Lager & Logistik AB. Avtalen löper om tre respektive fem år.

I fastigheten hyr sedan tidigare bland annat e-handelsföretaget Outnorth AB och Atea Logistics AB. 
Furniturebox hyr även sedan tidigare 19 000 kvm i Corems fastighet Grevaryd 1:64 i Lammhult, Växjö kommun.

Under två år har vi tecknat avtal om drygt 43 000 kvm logistikytor fördelat på två fastigheter i Växjö kommun! Uthyrningarna bekräftar Växjö som en väl fungerande logistikort och det är mycket glädjande att kunna välkomna en stark lokal aktör som Alwex samt vår redan befintliga hyresgäst Furniturebox till vår fastighet i Räppe.” säger Eva Landén, VD på Corem.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2015 kl. 13.45.

Attachments