Corem tecknar 6-årigt hyresavtal med Riksbanken

2023-02-16

Corem har tecknat ett 6-årigt hyresavtal med Sveriges Riksbank avseende kontorsyta i fastigheten Orgelpipan 4, på Klarabergsgatan 33-35 i Stockholm. Inflyttning beräknas till slutet av 2023.

Orgelpipan 4 har genomgått omfattande ombyggnation och modernisering såväl invändigt som utvändigt. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde och exteriören har renoverats varsamt för att bevara och återskapa tidstypiska arkitektoniska drag och material. Befintliga trapphus har bibehållits samtidigt som lokalerna och tekniska installationer har moderniserats. Fastigheten består av cirka 4 200 kvm kommersiella lokaler, vilka främst består av kontor samt planerad restaurang och kafé i gatuplan.

”Att se Orgelpipan åter börja fyllas med hyresgäster är glädjande. Fastigheten är belägen i en del av stan som utvecklats väldigt positivt de senaste åren, en utveckling vi ser kommer att fortsätta genom planerna för såväl Klarabergsgatan och Vasagatan som Centralstaden. Vi hälsar Riksbanken varmt välkomna till oss på Corem”, säger Eva Landén, VD på Corem.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Roger Olsson, Affärsområdeschef Projektutveckling, 010-482 71 56, roger.olsson@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463–9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.