COREM VÄLKOMNAR K-RAUTA TILL NYTT YRKESHANDELSOMRÅDE I GÖTEBORG

2017-12-21

Corem Property Group har tecknat ett hyresavtal med K-rauta på fastigheten Backa 96:2 på Hisingen i Göteborg, där Corem utvecklar ett handelsområde för butiker i yrkes- och detaljhandeln inom byggvarusektorn. Hyreskontraktet löper över 10 år och har ett kontraktsvärde om ca 90 mkr. Projektet påbörjas under det första kvartalet 2018. Inflyttning beräknas ske under sommaren 2019. K-rauta är ett helägt dotterbolag till Finlands största handelskoncern, Kesko Oyj och har i dag 17 varuhus i Sverige.

Fastigheten Backa 96:2 med dess blivande handelsområde är belägen intill E 6:an och den kommande Marieholmsförbindelsen vilket ger ett mycket bra kommunikationsläge i Göteborg. K-rauta är första hyresgäst i det nya handelsområdet, som kommer att bestå av yrkesbutiker i varierande storlek och med olika inriktning. Färdigutbyggt beräknas området innehålla närmare 20 000 kvm.

Corem uppför just nu en liknande handelsplats i Borås, även detta i ett område under omdaning från industri och lager till yrkeshandel.

”Vi ser fram emot att från start vara med i satsningen på ett nytt handelsområde för byggvarusektorn på Hisingen i Göteborg. K-rauta har såväl yrkeshantverkare som privatpersoner som kunder och ett varuhus på Hisingen är ett bra komplement till vårt nuvarande varuhus i Mölndal”, säger Tommi Kasurinen, tillförordnad Landschef för K-rauta och Onninen i Sverige.

”Det är mycket glädjande att få välkomna K-rauta som hyresgäst och vi ser nu fram mot ett långt och givande samarbete. Den satsning på yrkeshandel som vi nu inleder i Göteborg är tillsammans med vårt yrkeshandelsområde i Borås, vårt andra projekt i samma segment. Att ha K-rauta med redan från start ser vi som mycket positivt”, säger Eva Landén, VD på Corem.