Corem säljer två fastigheter i Svedala och Sollentuna för 163 mkr

2021-12-01

I två separata transaktioner har Corem tecknat avtal om att sälja fastigheterna Svedala 306:9 och Sollentuna Ekplantan 1 för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 163 mkr.

Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 20 200 kvm och utgörs till största del av lagerytor.  Fastigheten i Svedala planeras att frånträdas den 7 december 2021 medan fastigheten i Sollentuna planeras att frånträdas den 16 december 2021.

Corems legala rådgivare i samband med försäljningarna var Walthon Advokater.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440

www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.