Corem säljer fastigheter med bostadspotential i Stockholm

2021-02-18

Corem har tecknat avtal om försäljning av de två fastigheterna Instrumentet 13 och Instrumentet 18 i Örnsbergs industriområde i södra Stockholm. Bakgrunden till försäljningen är att detaljplanearbete för bostäder pågår, vilket inte är inom ramen för Corems strategi att fokusera på fastigheter för citylogistik.

Fastigheterna har sammanlagd uthyrbar area om cirka 5 700 kvm. Försäljningen görs till ett underliggande fastighetsvärde om 115 mkr, därtill kan en tilläggsköpeskilling komma att utgå vid lagakraftvunnen detaljplan. Frånträde av fastigheterna är planerat till den 26 april 2021.

Corems legala rådgivare i samband med förvärvet var Walthon Advokater.