Corem Property Group AB (publ) noterar att Corem Kelly AB (publ) återbetalar utestående obligationslån vid förfall

2023-09-04

Corem Property Group AB (publ) noterar att dess dotterbolag Corem Kelly AB (publ) (tidigare Klövern AB (publ)) (“Corem Kelly”) idag återbetalar, vid förfall, utestående obligationer under Corem Kellys obligationslån med ISIN SE0013104452 (unsecured MTN 203 2021/2023) (”Obligationslånet”), vars totala kvarstående belopp uppgår till 850 mkr, varav Corem Kelly sedan tidigare återköpt obligationer till ett belopp om 111 mkr.

Corem Kelly kommer inte att refinansiera Obligationslånet.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463–9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.