COREM KÖPER OCH SÄLJER

2017-03-31

Corem har under årets första kvartal genomfört ett antal transaktioner.

I Huddinge, Lerum och Lunda har två fastigheter och en tomträtt sålts. Underliggande fastighetsvärde för Förrådet 19, Domnarvet 10 och Skallsjö 3:8 var totalt cirka 45 mkr.

Under samma period har fastigheterna Flahult 21:14 i Jönköping och Stiglädret 11 i Malmö förvärvats, båda belägna i direkt anslutning till fastigheter som Corem redan äger och förvaltar. Fastigheterna är fullt uthyrda, med en total uthyrbar area om cirka 10 000 kvm och ett sammanlagt hyresvärde om cirka 5,5 mkr per år. Förvärven har gjorts som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 60 mkr. Fastigheterna har tillträtts.

”Vi tittar konstant på den här typen av fastighetstransaktioner för att förädla vårt bestånd. Fastigheter som långsiktigt inte uppfyller kraven på objekt vi vill förvalta avyttras och på motsvarande sätt gör vi kontinuerligt kompletteringsförvärv, där vi utökar beståndet med fastigheter som passar väl in i vår befintliga portfölj geografiskt och skapar synergier.”, säger Eva Landén, VD på Corem.