GDPR

Corem er ansvarlig for at sikre at behandlingen af dine personlige data overholder gældende love.

Privatlivspolitik

1. Introduktion

Når du besøger hjemmesiden www.corem.se/da (“Hjemmesiden”) vil Corem Property Group AB (publ), firmanummer Sverige nr. 556463-9440 / Corem Denmark, cvr. 12504993 (“Corem” eller “vi“) behandle personoplysninger om dig. Corem er dataansvarlig ved en sådan behandling af dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Corem behandler personoplysninger om dig som kontaktperson hos en lejer, leverandør eller anden samarbejdspartner eller som besøgende på Hjemmesiden.

2. Kategori af personoplysninger

2.1 Hvis du er en af vores kontaktpersoner
Som kontaktperson hos en lejer, leverandør eller anden samarbejdspartner behandler vi dine personoplysninger, når du enten kontakter os via formularen på hjemmesiden eller sender os e-mails f.eks. i forbindelse med vores eksisterende kontraktgrundlag med den virksomhed, du er ansat hos, eller i forbindelse med indgåelse eller opsigelse af en kontrakt med den virksomhed, du er ansat hos. Vi behandler også dine personoplysninger, hvis vi markedsfører vores produkter over for dig som kontaktperson hos en potentiel lejer eller en eksisterende lejer. Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, herunder dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, din stilling hos virksomheden, lejer-ID mv.

2.2 Hvis du besøger Hjemmesiden
Vi behandler også personoplysninger om dig, når du besøger Hjemmesiden. Vi behandler personoplysninger om dig, som vi indsamler via cookies – se mere herom i vores Cookiepolitik. I den forbindelse behandler vi oplysninger om din online adfærd f.eks. din IP-adresse, informationer om dit styresystem på din computer eller andre enheder, din valgte internetbrowser og dine online aktiviteter på Hjemmesiden, forudsat at du har accepteret Hjemmesidens brug af cookies.

3. Formål og retsgrundlag

3.1 Hvis du er en af vores kontaktpersoner
Corem behandler oplysninger om dig som kontaktperson med det formål, at kunne kommunikere med dig i forbindelse med, at du benytter dig af vores produkter og tjenester.

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig og/eller din arbejdsgiver. Dine personoplysninger behandles tillige med henblik på direkte markedsføring af vores produkter. Retsgrundlaget for behandlingen af dine almindelige personoplysninger er vores legitime interesser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser er blandt andet opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser, vedligeholdelse og udvikling af relationen til vores lejere, fakturering for de ydelser vi leverer til din virksomhed eller den virksomhed, du er ansat hos, og/eller omvendt, hvis din virksomhed leverer ydelser til vores, kommunikation med dig i forbindelse med spørgsmål til leveringen af vores ydelser og/eller omvendt, direkte markedsføring af vores produkter, samt dokumentationsformål i tilfælde af, at vi aftaler noget skriftligt per e-mail. I visse tilfælde er vi forpligtet til at behandle personoplysninger, som følge af en retlige forpligtelse f.eks. i medfør af bogføringsloven. Behandlingen sker i givet fald i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

3.2 Hvis du besøger Hjemmesiden
Formålene med behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger Hjemmesiden, er, at vi kan optimere din brugeroplevelse på vores hjemmeside, herunder at sikre funktionalitet af hjemmesiden, samt danne os et overblik over statistikken for besøg af vores hjemmeside. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er vores legitime interesse i at sikre en god brugeroplevelse, når de besøger Hjemmesiden, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

4. Modtagere af dine personoplysninger

I visse tilfælde, hvor det vurderes at være nødvendigt og legitimt, kan Corem udveksle dine personoplysninger med datterselskaber, leverandører, samarbejdspartnere eller andre tredjeparter.

Vi har antaget en række databehandlere, som i visse tilfælde kan behandle personoplysninger om dig. Disse databehandlere behandler dog udelukkende dine personoplysninger på vores vegne, på baggrund af vores instruktion og udelukkende til vores formål. Databehandlerne kan f.eks. være udbydere af diverse IT-systemer og lignende.

5. Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande uden for eu/eøs

I visse tilfælde overfører Corem dine personoplysninger til tredjelande uden for EU/EØS. I det omfang dine personoplysninger overføres til tredjelande uden for EU/EØS, sikrer vi et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel. Hvis der ikke er tale om overførsel til modtagere etableret i de såkaldte “sikre” tredjelande, godkendt af EU-Kommissionen, sikrer vi det f.eks. ved indgåelse af EU-standardkontrakter med modtageren af personoplysningerne. Du kan anmode om at få en kopi af overførselsgrundlaget udleveret fra Corem på info@corem.se og telefon +45 70 60 20 02.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Corem vil kun opbevare dine personoplysninger, så længe det vurderes nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen.

6.1 Kontaktperson
Som kontaktperson hos en lejer, leverandør eller samarbejdspartner opbevarer vi dine personoplysninger i den periode, kontrakten eller aftalen med din arbejdsgiver løber, eller i den periode, det er nødvendigt at kommunikere med dig.

I visse tilfælde kan vi opbevare dine personoplysninger i en længere periode, f.eks. hvis det er nødvendigt for, at et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares over for din arbejdsgiver. I dette tilfælde vil vi opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til dette specifikke formål. Herefter vil vi sørge for, at dine personoplysninger bliver slettet.

6.2 Hjemmesiden
Oplysninger om din onlineadfærd kan opbevares op til 2 år, afhængigt af typen af cookies, der anvendes, og formålet hermed. Visse oplysninger slettes allerede, når du lukker din browser. Du kan læse mere om de anvendte cookies i vores cookiepolitik.

7. Dine rettigheder

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Som registreret kan du gøre brug af følgende rettigheder:

  • ret til indsigt,
  • ret til berigtigelse,
  • ret til sletning,
  • ret til begrænsning,
  • ret til dataportabilitet og
  • ret til indsigelse.

Nogle af rettighederne gælder dog alene under visse omstændigheder. Hvis du har givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk).

8. Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, ønsker du at udøve en af ovennævnte rettigheder, eller du er uenig i den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os.

Kontaktoplysninger:
Corem Denmark
Gammel Kongevej 60
CVR-nummer: 12504993
info@corem.se
Tlf. +45 70 60 20 02

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der bl.a. fører tilsyn med virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside:
www.datatilsynet.dk.

9. Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret. Hvis nødvendigt, vil du blive konkret underrettet om ændringerne.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken:
3. marts 2022