Nyheter

Här kan du ta del av en del av det som händer inom Corem. Se även sidan Pressmeddelanden – där finns större, strategiska affärsnyheter och regulatoriska pressmeddelanden.

Corem till Nasdaq Large Cap

Corem listades på Nasdaq Mid Cap i januari 2011 och har sedan dess vuxit kontinuerligt till att bli en ledande aktör inom fastigheter för citylogistik. Tillväxten har skett både genom fastighetsförvärv och utveckling av det egna beståndet. Med förvärvet av Klövern, där Corems portfölj av logistikfastigheter tillsammans med Klöverns kontorsbestånd skapar en väl balanserad fastighetsportfölj, skapas ett ledande kommersiellt...

Framgångsrikt uthyrningsarbete

Uthyrningsarbetet är nyckeln till framtida lönsamhet för Corem och inledningen av 2021 var stark med hög uthyrningsgrad om 93 procent en positiv nettouthyrning om 10 mkr. Efterfrågan på lokaler är över lag hög på Corems prioriterade orter. Ett bra exempel på framgångsrikt uthyrningsarbete är uthyrningen till Vianor i Bredden i Sollentuna som slutfördes i mars. Bilserviceskedjan Vianor ska hyra cirka 4 500 kvm lager- och verkstadsyta med...

Stärkt position i tillväxtregioner och Corem fortsätter sin expansiva resa

"Första kvartalet 2021 har varit ett mycket aktivt kvartal för Corem. Vi har lagt bud på Klövern och vi redovisar dessutom vårt bästa kvartal hittills från fastighetsrörelsen. Vårt fastighetsbestånd ökar i attraktionskraft i takt med att vi ser ett tilltagande behov av citynära logistik." Så inleder VD Eva Landén vd-ordet i kvartalsrapporten för första kvartalet 2021. Ladda ner rapporten och läs hela vd-ordet här.

Planerad nyproduktion i Hisings Backa

På Exportgatan 30 i Hisings Backa planerar vi nyproduktion om 8 000 kvm med citynära logistikläge. Här skapas lokaler helt anpassade efter hyresgästerna. Självklart miljöcertifierade.

Corem fortsätter expandera beståndet

Corem förvärvar kontinuerligt fastigheter i linje med strategin att långsiktigt äga, förvalta och utveckla fastigheter med tonvikt på fastigheter för citylogistik i utvalda tillväxtregioner. Under första kvartalet 2021 växte beståndet med flera fastigheter. I Jönköping förvärvades fastigheten Hedenstorp 1:99 med 4 033 kvm lager- och produktionsytor samt tillhörande kontor. I Haninge söder om Stockholm tillträddes fastigheten Kalvsvik...