Med långsiktighet och hållbarhet som grund

All verksamhet inom Corem bedrivs med långsiktighet och hållbarhet som grund. Det innebär att vi ska kombinera en ekonomiskt hållbar affärsverksamhet hög affärsetik och ansvarstagande. Vi är långsiktiga ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.