Värdeskapande utveckling och förädling

Projekt- och fastighetsutveckling är en viktig del i Corems verksamhet, eftersom vi har ett långsiktigt engagemang i beståndets samtliga fastigheter. Genom aktiv förvaltning samt utveckling och förädling i form av om-, till- eller nybyggnation optimerar och utvecklar vi våra fastigheter. Det skapar värden för Corem och bidrar till goda och långsiktiga relationer med kunder och leverantörer.

I takt med att avkastningskraven på logistikfastigheter har sjunkit ger projekt- och fastighetsutveckling ofta högre avkastning än förvärv.

Projekt som gynnar många

Projektverksamheten inkluderar:

  • Nyproduktion
  • Utbyggnad om ombyggnad av befintliga fastigheter
  • Anpassningar i samband med uthyrning och omförhandling
  • Underhållsåtgärder
  • Energibesparingsprojekt

Investeringarna höjer standarden på beståndet vilket gör dem mer attraktiva att hyra och i förlängningen leder till mer nöjda hyresgäster. Projekten bidrar också till att utveckla de områden vi finns i samt kan sänka driftskostnader och förbättra fastigheternas miljöprestanda