Organisation

På Corem arbetar cirka 60 personer och vi har en decentraliserad organisation med lokal närvaro för god marknadskännedom och närhet till hyresgästerna. Vi som jobbar på Corem har stort eget ansvar och verksamheten drivs av stark samarbets- och entreprenörsanda.

Corems huvudkontor ligger i centrala Stockholm, och lokalkontor finns i Skärholmen, Jordbro, Järfälla, Arlanda Stad, Malmö, Hisings Backa och Jönköping. Den operativa verksamheten är indelad i fyra geografiska regioner: Stockholm, Syd, Väst och Småland.

Förvaltning

Förvaltning i egen regi är en viktig del i vår strategi. Vi har egna förvaltare, fastighets- och drifttekniker i samtliga regioner.

Fastighets- och projektutveckling

Genom projekt- och fastighetsutveckling kan Corem möta hyresgästernas kontinuerligt skiftande efterfrågan och vidareutveckla beståndet, med värdeökning som följd.

Projektorganisationen genomför nya fastighetsprojekt och stöttar förvaltningsorganisationen vid större ombyggnadsprojekt och förvärv.

Affärsstöd

Huvudkontoret ansvarar för personal, ekonomi, transaktion, hyresadministration, kommunikation, investerarrelationer samt IT och fungerar som affärsmässigt stöd till regionerna och ledningen.