Övergripande mål

Corem ska på ett hållbart sätt skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvärva, förvalta, förädla och bygga fastigheter i logistikområden. I våra utvalda regioner siktar vi på att vara det ledande fastighetsbolaget inom vårt segment i kombination med att ge Corems aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital.

 

Kundfokuserad förvaltning

Aktiv och kundnära färvaltning med lokal förankring.

Socialt

En attraktiv arbetsgivare och affärspartner, med kompetent och engagerad personal.

Finansiellt

Långsiktiga och stabila finanser med god avkastning till aktieägare.

Hållbarhet

Långsiktigt positiv utveckling för både Corem och dess omgivning.

För mer information om Corems mål och utfall, se Corems Årsredovisning.