Lär känna våra förvaltningsområden

Inom Corem sker det dagliga förvaltningsarbetet lokalt. Tack vare att flertalet fastigheter är belägna nära varandra skapas effektiva förvaltningsenheter. Det innebär också att vi kan ge snabb service till våra kunder och att vi har god kunskap om lokala förutsättningar.

Här presenterar vi några av våra förvaltningsområden.

Västberga, Stockholm

 • Fastigheter i Västberga: Dagskiftet 2, Elektra 20, Elektra 23, Elektra 27, Lastkajen 3, Nattskiftet 12, 14
 • Uthyrbar area: 53 000 kvm

Västberga ligger i södra Stockholm med ett centralt kommunikationsläge och närhet till E4/E20.
Området har stor utvecklingspotential och är mycket attraktivt. Under de senaste åren har området omvandlats från industriområde till ett modernt område med blandad bebyggelse. Här finns logistikfastigheter, kontor, butiker för yrkeshandel och även bostäder.

Sätra, Stockholm

 • Fastigheter i Sätra: Hällsätra 3, Lillsätra 1, Lillsätra 3, Stensätra 17, Storsätra 1
 • Uthyrbar area: 62 000 kvm

Sätra är en stadsdel i södra Stockholm som ligger vid E4/E20 och med direkt närhet till såväl Skärholmen som Kungens Kurva. Området har mycket god tillgänglighet och ett stort antal företag och konsumenter inom nära räckhåll. Kommunikationsläget förväntas förbättras ytterligare i och med den planerade E4 Förbifart Stockholm som i framtiden ska knyta samman de norra och södra länsdelarna. Corems fastigheter i området är belägna längs trafikleden vilket ger ett utmärkt skyltläge och goda kommunikationer.

Jordbro, Haninge, Stockholm

 • Fastigheter i Jordbro: Jordbromalm 4:5, Jordbromalm 5:2, 5:3, Jordbromalm 6:11, Jordbromalm 6:18, Jordbromalm 6:59, Jordbromalm 6:62, Jordbromalm 6:64, Jordbromalm 6:65, Jordbromalm 6:66, Jordbromalm 6:67, Jordbromalm 6:68, Jordbromalm 6:89, Åby 1:197
 • Uthyrbar area: 48 000 kvm

Jordbro Företagspark i Haninge kommun strax söder om Stockholm är ett av regionens största och mest expansiva industriområden. Området har ett bra läge för transporter, beläget som mittpunkt mellan det nya logistiknavet Norviks hamn och Stockholm. Genom väg 73 och Stockholm City knyts Jordbro till ett nätverk av trafikleder över hela landet. Läget kommer förbättras ytterligare med kommande järnväg.

Veddesta, Järfälla, Stockholm

 • Fastigheter i Veddesta: Skälby 3:1418, Skälby 3:1431, Skälby 3:1446, Skälby 3:1452, Skälby 3:674, Skälby 3:676, Skälby 3:1321, Veddesta 2:31, Veddesta 2:43, Veddesta 2:63, Veddesta 2:79, Veddesta 2:90
 • Uthyrbar area: 90 000 kvm

Veddesta industriområde i Järfälla nordväst om Stockholm ligger intill E18 med god tillgänglighet och närhet till både stad och transportmöjligheter. Området är utmärkt för citylogistikverksamhet och efterfrågan på att etablera sig i området är stor från olika typer av verksamheter. Området domineras av lager, handel och lätt industri, men området är under utveckling. 2017 fastställde Järfälla kommun nya detaljplaner för Veddesta med syfte att ge förutsättningar för utveckling till blandstad med bostäder, kontor, service och andra verksamheter Även Corems bestånd i Veddesta har under de senaste åren genomgått stegvisa förändringar, med ombyggnaden av Veddesta 2:79 som det tydligaste exemplet – där etableras 7 700 kvm innovativa och moderniserade lokaler för Artico och MTAB.

Bredden, Sollentuna, Stockholm

 • Fastigheter i Bredden: Revisorn 1, Revisorn 2, Revisorn 3, Ringpärmen 1, Ringpärmen 2, Ringpärmen 6, Rotorn 1, Rotorn 2
 • Uthyrbar area: 33 000 kvm

Bredden ligger i Sollentuna kommun mellan Stockholm city och Arlanda. Området har en stark tillväxt och hög tillgänglighet för både kunder och leveranser. Corem har ett väl sammanhållet förvaltningsbestånd om åtta fastigheter och 33 000 kvm längs Bergkällavägen – det gör Corem till den största fastighetsägaren i Bredden. Mikroläget inom Bredden är mycket fördelaktigt då Bergkällavägen är en huvudled med direkt påfart till E4. Corem planerar för fortsatt utveckling och förädling av beståndet vilket kommer att göra området än mer attraktivt för hyresgäster och dess kunder.

Arlandastad, Sigtuna, Stockholm

 • Fastigheter i Arlandastad: Broby 11:6, Broby 12:6, Broby 12:9, Märsta 11:11, Märsta 11:14, Märsta 15:7, Märsta 21:22, Märsta 21:34, Märsta 21:42, Märsta 21:46, 21:47, Märsta 21:50, Märsta 21:53, Märsta 24:10, Märsta 24:11, Märsta 24:12 Märsta 24:8, Norslunda 1:10 U
 • Uthyrbar area: 60 000 kvm

Arlandastad med Brista industriområde ligger nära E4 i höjd med Märsta, nära Arlanda flygplats, norr om Stockholm. Området har en stark prägel av företagande med verksamheter inom lager och logistik, lättare industri samt produktion. De snabba transporterna till Arlanda, Stockholm och Uppsala gör området väl lämpat för många olika sorters verksamheter med behov av säker och snabb tillgänglighet och effektiva lokaler. Området är enkelt att ta sig till med olika kommunikationsmedel. Corems bestånd i området har successivt utökats under åren och omfattar idag 18 fastigheter. Området bedöms ha god potential, med flertalet planerade nyutvecklingar i närområdet.

Ljungarum Jönköping

 • Fastigheter i Ljungarum: Ädelkorallen 1, Ädelkorallen 10, Ädelkorallen 17, Ädelmetallen 12, Ädelmetallen 14, Ädelmetallen 4, Ädelmetallen 5, Älgskytten 4, Äreporten 3, Ättehögen 9, Öronlappen 7, Öronlappen 8, Öronskyddet 9, Öskaret 16, Överlappen 15, Överlappen 8 U
 • Uthyrbar yta: 50 000 kvm

Ljungarums industriområde sträcker sig längs E4:ans bägge sidor på Jönköpings södra sida. Det inrymmer byggvaruhus, affärer samt ett flertal industrier. Anslutningen till E4 gör området lättillgängligt och skapar samtidigt närhet till Jönköpings centrum som endast är några minuters bilresa bort. Ljungarum och Jönköping är ett väletablerat och mycket populärt läge för logistik och transport. Med 16 fastigheter och en samlad yta om drygt 50 000 kvm, är Corem en av de största fastighetsägarna i Ljungarum.

Ramnaslätt, Borås

 • Fastigheter i Ramnaslätt Fjädern 3, Fjädern 4, Pantängen 19, Rotorn 1, Skruven 3
 • Uthyrbar area: 60 000 kvm

Borås har järnväg i fyra riktningar och är en knutpunkt där fyra riksvägar möts. Dessutom finns Landvetter flygplats på cirka 25 minuters avstånd. Det ger Borås ett strategiskt läge som gör att många företag väljer att etablera sig här. Corems fastighetsbestånd är samlat i Ramnaslätt industriområde invid Riksväg 40. På fastigheten Skruven 3, har Corem uppfört sitt första Pro Stop, ett koncept med handelsplats specialiserad mot yrkesbutiker. På samma fastighet har också företagsparken Sandlid Business Park etablerats. Där hyr nu Ericsson och ICA Bank & Försäkring.

Hamnen, Malmö

 • gheter i Hamnen i Malmö: Bredskär 1, Brämön 4, Kullen 5, Måseskär 5, Utlängan 1
 • Uthyrbar area: 53 000 kvm

Malmös hamnområde har ett väletablerat industri- och logistikområde. Godståg, containerfartyg och lastbilar möts här och två flygplatser finns inom 30 minuters avstånd. Det ger god tillgänglighet till logistikflöde både nationellt och internationellt. Ett antal av fastigheterna i området har industrispår för tågtransporter. Området har samtidigt snabb åtkomst till centralstationen och Malmö centrum. Exploatering av Norra Hamnen pågår, liksom ett flertal satsningar på infrastruktur vilket planeras förbättra läget ytterligare. Corem har de senaste åren expanderat sitt bestånd här och har även en markanvisning i Norra Hamnen.

Fosie & Elisedal, Malmö

 • Fastigheter i Fosie & Elisedal: Båtyxan 1, Fornminnet 6, Förbygeln 1, Gånggriften 3, Krukskärvan 8, Löplinan 7, Nackremmen 1, Nackremmen 2, Nosgrimman 1, Sadelgjorden 1, Sadelknappen 3, Smörbollen 12, Stiglädret 11, Stridsyxan 4, Stridsyxan 5, Stångbettet 15
 • Uthyrbar area: 72 000 kvm

Som Sveriges tredje största stad med närhet till kontinenten är Malmö en attraktiv tillväxtort och ett naturligt logistiknav. Flera av Sveriges Europavägar är går via staden och här finns både bra järnvägsförbindelser och två stora flygplatser inom några mil. Fosie och Elisedal ligger på Malmös södra sida – i ett fördelaktigt läge mellan Malmös inre och yttre ringväg. Området är ett av de högst efterfrågade när det gäller verksamhetslokaler i staden. Här bedrivs verksamheter av olika slag, både handel, lager/logistik och lättindustri. Corems bestånd i området har under de senaste åren utökats och består idag av 16 fastigheter med 72 000 kvm ytor för lager och logistik.

Hisings Backa, Göteborg

 • Fastigheter i Hisings backa: Backa 21:8, Backa 22:17, Backa 25:1, Backa 25:6, Backa 30:4, Backa 96:2, Kärra 91:1, Tingstadsvassen 30:2
 • Uthyrbar area: 64 000 kvm

I Hisings Backa, norr om Göteborg, har Corem idag ett samlat fastighetsbestånd om åtta fastigheter med 64 000 kvm uthyrbar yta. Området ligger i ett stadsnära läge med direkt anslutning till E6. Marieholmstunneln, med påfart vid beståndet, beräknas vara färdigställd under 2020, vilket bidrar till ytterligare förbättrat kommunikationsläge och attraktivitet. Corems utveckling av området fortsätter, bland annat genom nybyggnation av ett Pro Stop, en handelsplats för yrkeshandeln, på fastigheten Backa 96:2.

Mölndal, Göteborg

 • Fastigheter i Mölndal: Kryptongasen 8, Neongasen 2, Spinnaren 1, Törnrosen 2, Törnrosen 5
 • Uthyrbar area: 32 000 kvm

Åbro industriområde är mycket bra beläget intill E6/E20 och Söderlänken – cirka 10 kilometer söder om Göteborg. Området är en del av Mölndal som är ett mycket expansivt område, precis utanför tullarna och lättillgängligt med både bil och kollektivtrafik. Det centrala läget med direkt närhet till de stora trafiklederna är en av anlednningarna till att området attraherar företag i många olika branscher.

Mölnlycke, Göteborg

 • Fastigheter i Mölnlycke: Bråta 2:136, Bråta 2:150, Håltsås 1:17, Kindbogården 1:107
 • Uthyrbar area: 50 000 kvm

Mölnlycke är centralort i Härryda kommun strax sydöst om Göteborg. Corems bestånd är beläget i Bråta industriområde strax nordöst om centrala Mölnlycke vid Landvettersjön och nära riksväg 27, vilket ger anslutning till Mölnlycke, Göteborg och Borås. Goda kommunikationer både i form av kollektivtrafik och större vägar ger området ett ypperligt läge.