Kundnära förvaltning

Corem arbetar med kundnära förvaltning i egen regi och lokal närvaro. Vi har ett stort bestånd av fastigheter anpassade för citylogistik och goda förutsättningar att bidra till att kunderna kan utveckla sin verksamhet inom Corems bestånd.

Fastighetsbeståndet är koncentrerat till utvalda logistiklägen med god hyresgästefterfrågan och förväntad framtida hög tillväxt. De ligger i geografiskt samlade förvaltningsenheter med närhet till större trafikleder, hamnar och flygplatser.

Egen personal med fokus på hyresgästen

Inom Corem är lokal närvaro, hög kundservice och korta beslutsvägar viktigt. God kännedom om den lokala marknaden gör att vi har en proaktiv förvaltning. Med ett flertal fastigheter i närområdet har vi goda möjligheter att vara flexibla när hyresgästers behov av lokaler förändras.

Det stärker ett långsiktigt samarbete och är till fördel våra hyresgäster.