Corem i korthet

Corem förvärvar, förvaltar, förädlar och utvecklar fastigheter i attraktiva lägen på storstads- och tillväxtorter. En viktig del i vår strategi är att förvalta fastigheterna med egen personal, för bästa marknadskännedom och närhet till hyresgästerna. Vi har ett långsiktigt perspektiv och vill vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Corem är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap med fyra aktieslag, stamaktie A, stamaktie B, stamaktie D samt preferensaktie.

Fastigheter som ger möjligheter

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för våra hyresgäster – kring Sveriges största städer, vid logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna och på tillväxtorter. Genom vår breda fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mängd olika lokalalternativ och vara flexibla vid förändrade behov. Genom våra byggrätter kan vi även erbjuda skräddarsydda nyproduktioner, i samverkan med hyresgäster.

Lokalt och närvarande

Fastighetsbeståndet är geografiskt väl koncentrerat, samlade i avgränsade förvaltningsområden. En stark lokal närvaro är en grundläggande strategi och vi har egen förvaltning och lokalkontor i regionerna, med egen personal på plats för att sköta den dagliga driften och servicen av våra fastigheter.

Corem i siffror per den 30 september 2021

  • Antal fastigheter: 512
  • Fastighetsvärde: 78 290 mkr
  • Uthyrbar area: 3 476 tkvm
  • Grundades: 2007
  • Börsintroducerades: 2009
  • Börsvärde: 32,4 mdkr
  • Aktie: CORE (A, B, D och PREF), noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap

Vi skapar utrymme för att utveckla din affär. Med närhet till kund, lokal närvaro och fastigheter samlade i geografiska förvaltningsenheter som ger flexibilitet vid förändrade behov.

Sök bland våra lediga lokaler.