Corem i korthet

Vi skapar utrymme för att utveckla din affär

Corem förvärvar, förvaltar, förädlar och utvecklar fastigheter i att­raktiva logistikområden. Vårt mål är att vara ledande inom fastigheter för citylogistik i utvalda regioner.

Fastighetsbestån­det är koncentrerat till stadsnära lägen med god tillgänglighet och tillväxt. En viktig del i vår strategi är att förvalta fastigheterna med egen personal, för bästa marknadskännedom och närhet till hyresgästerna. Vi har ett långsiktigt perspektiv och vill vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Corem Property Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap med fyra aktieslag, stamaktie A, stamaktie B, stamaktie D samt preferensaktie.

Fastigheter som ger möjligheter

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för våra hyresgäster – kring Sveriges största städer, vid logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna och på tillväxtorter.

Genom vår breda fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mängd olika lokalalternativ och vara flexibla vid förändrade behov. Genom våra byggrätter kan vi även erbjuda skräddarsydda nyproduktioner, i samverkan med hyresgäster.

Lokalt och närvarande

Fastighetsbeståndet är indelat i fyra geografiska områden: Region Stockholm, Region Syd, Region Väst och Region Småland. De flesta fastigheter ligger samlade i geografiskt avgränsade förvaltningsområden.

En stark lokal närvaro är en grundläggande strategi och vi har egen förvaltning och lokalkontor i regionerna, med egen personal på plats för att sköta den dagliga driften och servicen av våra fastigheter. Samtliga regioner har förvaltning genom egen personal, med lokala platskontor i Sätra, Märsta, Veddesta, Jordbro, Malmö, Göteborg och Jönköping.

Corem i siffror per den 31 mars 2021

 • Antal fastigheter: 169
 • Prioriterade marknader: Stockholm, Göteborg, Malmö/Köpenhamn och Jönköping
 • Kategori: Lager och logistik med fokus på fastigheter för citylogistik
 • Tongivande förvaltningsområden: Västberga, Sätra, Jordbro, Veddesta, Bredden och Arlandastad i Stockholm; Ljungarum i Jönköping; Ramnaslätt i Borås; Fosie/Elisedal i Malmö samt Hisings Backa, Mölndal och Mölnlycke i Göteborg
 • Fastighetsvärde: 14 811 mkr
 • Uthyrbar area: 1 011 925 kvm
 • Antal medarbetare: 61
 • Grundades: 2007
 • Börsintroducerades: 2009
 • Börsvärde: 8,2 mdkr
 • Aktie: CORE (A, B, D och PREF), noterad på Nasdaq Stockholm mid cap

Sök bland våra lediga lokaler.