Årsstämma 2020

Årsstämma i Corem Property Group AB (publ)
Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, inbjudes till årsstämma tisdagen den 28 april 2020, kl. 10.00, Kista Gate, Torshamnsgatan 48, Kista. Inregistrering inleds kl. 09.30.

Med anledning av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har styrelsen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, beslutat att erbjuda aktieägare som anmält sig till årsstämman den 28 april 2020 möjlighet att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ett av Corem utsett ombud samt möjlighet att före stämman utöva sin rösträtt per post.

Beslut om åtgärder har fattats med stöd av lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Åtgärderna vidtas i syfte att minska smittspridningen i samhället och medför att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter tillgodoses.

Handlingar, information om anmälan och anmälningsforumlär, finns här nedan.