ÅRSSTÄMMA 2015

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller årsstämma den 28 april 2015, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 13.00.

Vissa formatskillnader förekommer mellan kallelse i Post- och Inrikes Tidningar och kallelse på web.

Anmälan

Anmälan ska ske senast den 22 april 2015 före kl. 16.00.