Utdelning och utdelningspolicy

Vår utdelningspolicy är att långsiktigt dela ut lägst 35 procent av bolagets förvaltningsresultat, med tillägg för utdelning från intresseföretag och med avdrag för preferensaktiers rätt till utdelning om 20,00 kr per år. Sedan börsintroduktionen har utdelningen i kronor per aktie aldrig sänkts.

Föreslagen utdelning 2021

Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 0,65 kronor (0,60) per stamaktie av serie A respektive serie B. Avstämningsdag föreslås vara 3 maj 2021 med beräknad utbetalningsdag 6 maj 2021. Därutöver föreslås att preferensaktieägare erhåller 20,00 kronor per år och per preferensaktie att betalas ut med 5 kronor per kvartal. Avstämningsdagar för utdelning till preferensaktieägare är sista bankdagen i respektive kalenderkvartal med utbetalning tre bankdagar därefter.

Årsstämman hålls den 29 april 2021.

Avstämningsdagar

  • Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning för preferensaktieägare: den 29 mars 2021
  • Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare: den 31 mars 2021
  • Förväntad dag för utdelning till preferensaktieägare: den 7 april 2021