Utdelning och utdelningspolicy

Vår utdelningspolicy är att långsiktigt dela ut lägst 35 procent av bolagets förvaltningsresultat, med avdrag för utdelning hänförlig till stamaktier av serie D och preferensaktier. Sedan börsintroduktionen har utdelningen i kronor per aktie aldrig sänkts.

Utdelning 2021

På årsstämman den 29 april 2021 beslutades en utdelning om 0,65 kronor (0,60) per stamaktie av serie A respektive serie B. Avstämningsdag var 3 maj 2021 med beräknad utbetalningsdag 6 maj 2021.

Därutöver beslutades utdelning om 20,00 kronor per år stamaktie av serie D och preferensaktie, vilka betalas ut med 5 kronor per kvartal. Avstämningsdagar för utdelning till innehavare av stamaktier av serie D och preferensaktieägare är sista bankdagen i respektive kalenderkvartal med beräknad utbetalning tre bankdagar därefter.

Se datum i kalendern.