Utdelning och utdelningspolicy

Vår utdelningspolicy är att långsiktigt dela ut lägst 35 procent av bolagets förvaltningsresultat, med tillägg för utdelning från intresseföretag och med avdrag för preferensaktiers rätt till utdelning om 20,00 kr per år. Sedan börsintroduktionen har utdelningen i kronor per aktie aldrig sänkts.

Utdelning 2021

På årsstämman den 29 april 2021 beslutades en utdelning om 0,65 kronor (0,60) per stamaktie av serie A respektive serie B. Avstämningsdag var 3 maj 2021 med beräknad utbetalningsdag 6 maj 2021. Därutöver beslutades att preferensaktieägare erhåller 20,00 kronor per år och per preferensaktie att betalas ut med 5 kronor per kvartal. Avstämningsdagar för utdelning till preferensaktieägare är sista bankdagen i respektive kalenderkvartal med beräknad utbetalning tre bankdagar därefter.

Se datum i kalendern.