Riskhantering

All affärsverksamhet är förenad med ett visst mått av risktagande, risker vilka kan påverka verksamhet, finansiell ställning och resultat. Med god och proaktiv hantering kan risker också föra med sig möjligheter. Corems riskexponering är i stort låg. Risker relaterade till Corems verksamhet, liksom deras sannolikhet och hantering, analyseras årligen av koncernledningen.

Våra risker finns främst inom

 • Värdeförändring fastigheter
 • Hyresintäkter och uthyrning
 • Drift- och underhållskostnader
 • Teknik
 • Projekt
 • Förvärv
 • Miljö
 • Medarbetare
 • Affärsmetoder
 • Noterade innehav
 • Finansiering och refinansiering
 • Räntor
 • Valuta
 • Likviditet
 • Förändrade lagar och regelverk
 • Skatt

 

Ett fördjupat avsnitt om risker och riskhantering finns i vår senaste årsredovisning. Den kan du ladda ner här.