Finansiell statistik

Ladda ner

Nyckeltal

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Belopp i MKR
Intäkter 626 740 900 965 961 894
Driftsöverskott 481 574 701 733 701 668
Förvaltningsresultat 201 276 364 380 400 420
Resultat efter skatt 800 915 937 1183 3114 -108
Antal fastigheter 133 165 169 186 162 167
Verkligt värde fastigheter 7 773 10 667 11 539 13 479 12 114 14 002
Ekonomisk uthyrningsgrad 92 92 90 91 91 93
Resultat per stamaktie 2.14 2.33 3.05 8.35 -0.52
Substansvärde (NAV) per stamaktie 8.98 11.35 14.27 22.74 22.22
Överskottsgrad 77 78 76 73 75
Justerad soliditet 35 37 38 53 48
Räntetäckningsgrad 2.8 2.8 2.9 2.8 2.5
Belåningsgrad 58 56 58 22 38